Филтри

Категории

Публичност 2020 - Проект договор №BG16RFOP002-2.040-1603-C01

Дата: 21 Фев 2020

Проект договор №BG16RFOP002-2.040-1603-C01

„Подобряване на производствения капацитет на Мартенички Кико ЕООД”

 

 

Период на реализиране:

12 месеца:  20.02.2020 г.  – 20.02.2021 г.

Обща сума на проекта: 643 100,00 лв.

Размер на БФП:  450 170,00 лв., от които 382 644,50 лв. (85%) от средства на Европейския съюз – ЕФРР  и 67 525,50 лв. (15%) Национално финансиране от  бюджета на Република България, както и 192 930,00 лв. принос на кандидата.

Кратко описание на проекта

В рамките на проекта ще бъдат закупени високопроизводителни машини и оборудване, които ще доведат по повишаване на производителността, респективно до увеличаване на нетните приходи от продажби, подобряване на експортните позиции на дружеството и повишаване на конкурентоспособността му.

 

Цели на проекта:

Целта на настоящия проект е повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на Мартенички  Кико ЕООД.

 

 

Специфичните цели на проекта са:

 • Повишаване производителността;
 • Нарастване на експортния потенциал на дружеството, респективно нарастване на нетните приходи от износ;
 • Повишаване на ефективността на производствените разходи;
 • Разнообразяване на асортимента и повишаване на качеството на продукцията, в т.ч. и добавяне на нови характеристики към вече съществуващи продукти.

 

 

Основна дейност:

Дейност 1: Дейност за подобряване на производствения капацитет на Мартенички Кико ЕООД.

В рамките на дейността ще бъдат закупени високопроизводителни машини и оборудване, чрез които ще се повиши конкурентноспособността на дружеството.

 

 

Очаквани резултати:

 • Повишаване на производствения капацитет на дружеството;
 • Нарастване на производителността;
 • Повишаване на ефективността на производствените разходи;
 • Нарастване на приходите от износ;
 • Добавяне на нови характеристики и подобряване на съществуващи продукти;
 • Разнообразяване на асортимента от продукти;
 • Намаляване на ръчния труд;
 • Увеличаване обема на произведена продукция.

 

 

 

Индикатори:

Брой предприятия, получаващи подкрепа -  1 брой;

Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства –1 брой;

Изменение на средните генерирани приходи от износ – 384,47%;

Нарастване на нетните приходи от продажби – 155,93%;

Нарастване на производителността – 84,89%.

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
Въведете думата по-горе
 • Все още няма коментари

Най-продавани

Върни До Горе